Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gemakkelijkeenwebsite

Algemene Voorwaarden Gemakkelijkeenwebsite

Laatst bijgewerkt: 3-9-2023

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Gemakkelijkeenwebsite, hierna aangeduid als “het bedrijf,” en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen het bedrijf en de klant, hierna aangeduid als “de klant.”

 1. Website laten maken

2.1. Het bedrijf biedt diensten voor het ontwerpen en ontwikkelen van websites op maat. De specificaties, kosten en levertijd van het project worden vooraf besproken en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 1. Webshop laten maken

3.1. Het bedrijf biedt diensten voor het ontwerpen en ontwikkelen van webshops. De specificaties, kosten en levertijd van het project worden vooraf besproken en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 1. Hosting 4.1. Het bedrijf biedt hostingdiensten voor websites en webshops. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de hostingkosten volgens de overeengekomen tarieven.

4.2. Indien de klant de hostingkosten niet tijdig betaalt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om toegang tot de website en e-maildiensten van de klant tijdelijk te blokkeren.

4.3. Voor het her activeren van de toegang na blokkering als gevolg van niet-tijdige betaling, wordt een eenmalige onkostenvergoeding van €50 (exclusief btw) in rekening gebracht.

Deze toevoeging zorgt ervoor dat de betalingsvoorwaarden en de gevolgen van niet-tijdige betaling duidelijk worden gecommuniceerd aan de klant met betrekking tot hostingdiensten.

 1. WordPress Onderhoud 5.1. Het bedrijf biedt onderhoudsdiensten voor WordPress-websites, waaronder updates, beveiligingspatches en back-ups. De klant kan kiezen uit verschillende onderhoudsabonnementen met bijbehorende tarieven.

5.2. Het bedrijf zal zich inspannen om de website van de klant te onderhouden en te beveiligen. Echter, de klant begrijpt dat het gebruik van internet en technologieën inherente risico’s met zich meebrengt, zoals beveiligingsinbreuken en dataverlies.

5.3. Het bedrijf zal redelijke maatregelen nemen om risico’s te minimaliseren en de website van de klant te beschermen. Desondanks aanvaardt de klant het risico van eventuele incidenten en schade en stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke gebeurtenissen.

Deze toevoeging benadrukt dat het bedrijf zich inspant om risico’s te minimaliseren, maar dat er inherente risico’s zijn verbonden aan het gebruik van internet en technologieën, en dat de klant akkoord gaat met deze risico’s bij het gebruik van WordPress-onderhoudsdiensten.

 1. Domeinnaam Registratie

6.1. Het bedrijf kan domeinnamen registreren voor de klant, afhankelijk van beschikbaarheid.

6.2. De klant is verantwoordelijk voor de jaarlijkse vernieuwing van de domeinnaamregistratie en de bijbehorende kosten. Het bedrijf zal de klant tijdig op de hoogte stellen van de naderende vernieuwingsdatum en de kosten voor vernieuwing.

 1. Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

7.1. Het bedrijf biedt SEO-diensten om de online zichtbaarheid van de klant te verbeteren. De resultaten van SEO-inspanningen zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen niet worden gegarandeerd.

 1. Google Adverteren (SEA)

8.1. Het bedrijf biedt diensten voor het beheren van Google-advertentiecampagnes voor de klant. De klant begrijpt dat het succes van advertentiecampagnes afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder concurrentie, markttrends en de kwaliteit van de advertenties.

8.2. Het bedrijf zal zich inspannen om effectieve advertentiecampagnes te creëren en te beheren. Echter, de klant erkent dat er inherente risico’s verbonden zijn aan online adverteren, zoals variabiliteit in advertentieprestaties, klikfraude en veranderende advertentie-algoritmen.

8.3. Het bedrijf zal redelijke maatregelen nemen om risico’s te minimaliseren en de advertentiecampagnes van de klant te optimaliseren. Desondanks begrijpt de klant dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor verlies van advertentiebudget, winst of andere schade als gevolg van dergelijke risico’s.

 1. Linkbuilding

9.1. Het bedrijf biedt linkbuilding-diensten om de autoriteit van de klantensite te vergroten door middel van het verkrijgen van relevante en kwalitatieve backlinks. De klant begrijpt dat linkbuilding geassocieerd kan worden met bepaalde risico’s en variabiliteit in resultaten.

9.2. Het bedrijf zal zich inspannen om linkbuilding-activiteiten uit te voeren volgens de richtlijnen van zoekmachines en ethische praktijken. Echter, de klant erkent dat de resultaten van linkbuilding-inspanningen kunnen variëren en dat zoekmachines hun algoritmen voortdurend kunnen wijzigen, wat van invloed kan zijn op de rangschikking van de klantensite.

9.3. De klant begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat resultaten van linkbuilding niet kunnen worden gegarandeerd. Het succes van linkbuilding is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de concurrentie in de branche, de kwaliteit van de inhoud en andere externe variabelen.

9.4. Het bedrijf zal redelijke maatregelen nemen om risico’s te minimaliseren en hoogwaardige backlinks te verkrijgen. Niettemin begrijpt de klant dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor eventueel verlies van zoekmachine-rangschikking, verkeer, of andere schade die voortkomt uit linkbuilding-activiteiten.

Hiermee wordt punt 9 gereserveerd voor de linkbuilding-clausule en wordt duidelijk vermeld dat resultaten niet kunnen worden gegarandeerd.

 

 1. Facturering en Betaling

10.1. Het bedrijf factureert de klant op basis van de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden. Betalingen dienen tijdig en volgens de overeenkomst te worden voldaan.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving, of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

 1. Beëindiging

12.1. 12.1. Beëindiging van diensten kan schriftelijk worden aangevraagd door de klant, inclusief per e-mail. Het bedrijf zal de beëindigingsaanvraag zo spoedig mogelijk verwerken.

 1. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

13.1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen via de website van het bedrijf.

 1. Toepasselijk recht

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden:

Gemakkelijkeenwebsite

info@gemakkelijkeenwebsite.nl

Telefoonnummer: +31 (0)614571782

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Chat openen
💬 Hulp nodig?
Scan de code
U kunt ons ook bellen op 0614571782.
Of klik op de knop hieronder om direct met ons te WhatsAppen.
Gemakkelijkeenwebsite reageert op al jouw vragen binnen 24 uur.
Call Now Button